NÅ HETER DET OGSÅ «BUSEKVINNE»

Norsk språkråd har nylig besluttet at negativt ladede ord som «busemann», «møkkamann» og «tissemann» også kan skrives som «busekvinne», «møkkakvinne» og «tissekvinne».

Det var 1970-tallets kvinnebevegelse som for alvor begynte arbeidet med å kjønnsnøytralisere språket. «Stortingsmann» ble «stortingsrepresentant» og «politimann» ble til «politibetjent» for å nevne noen

Dette synes de aller fleste er helt greit da vi er stort sett enige om at mann og kvinne bør være likestilte og at yrkestitler bør gjenspeile samfunnet og således være kjønnsnøytrale.

I 2019 er det mange som med rette mener at likestillingen har gått for langt og at det er på tide at de hårete, mannehatende flatbankerne bør roe’n et par hakk. Det er derfor intet mer enn rett og rimelig at også kvinnene blir belastet med eierskap til negativt ladede ord.

Vladimir Kjelsås, språkprofessor ved UIO og ansatt i Norsk Språkråd ordlegger seg på denne måten:

«Likestillingen må være absolutt, den er ikke her bare for å gagne det såkalte svake kjønn. Et kjønnsbalansert språk er som kjent meget viktig for å kunne bryte ned kjønnsdiskriminering.

Og nå har likestillingen gått såpass over (egg)stokk og (balle)stein at det er på tide å reversere litt»

– Det er jo helt lættis og überfemi at yrkestitler som ‘jordfar’ og ‘helsebror’ er blitt godkjent som maskuline motstykker til ‘jordmor’ og ‘helsesøster’. Hvorfor skal ikke da også mindre flatterende ord kunne ha en mer feminin vri?

Derfor er det på overtid at negativt ladete ord nå kan skrives med kvinne-endelse. Dessuten, at man nå kan omtale uapetittelig nese-sekret som ‘busekvinne’, vil jeg hevde er et godt eksempel på forbedring, da kvinner som kjent er langt mere slimete enn menn», sier professoren.

Vladimir Kjelsås avslutter med å oppfordre menn fra våre landsdeler i nord til å omtale mødre eller koner som «hæstfetta»  altså kvinne-varianten av det kjente og kjære banneordet «hæstkuk».

Det er forøvrig oppe til til vurdering om det svært mannsundertrykkende uttrykket «sitte med skjegget i postkassa» skal omgjøres til «sitte med puppene i vaffelpressa».